Nyhedsbrev fra formanden – januar 2019

 

Kære formand.
Godt nytår ønskes alle medlemsforeninger.
Vi håber, at det nye år vil bringe mange gode idrætsoplevelser til foreningen og dens medlemmer – uanset om det er under den slidsomme træning eller i konkurrence.

Er din idrætsleder Rudersdals bedste?

 • Rudersdal Idrætsråd udpeger en idrætsleder til prisen som årets idrætsleder 2018.
 • Vi kender selvsagt slet ikke alle de frivillige ledere i foreningerne i Rudersdal kommune, og derfor har vi behov for din hjælp.
 • Synes du, at I har en leder i jeres forening, som fortjener anerkendelse for en stor frivillig indsats, så send en begrundelse og dermed en indstilling til Rudersdal Idrætsråd v/formand Lars Engelberth, Lindebakken 22 – 3460 Birkerød – eller gerne en mail på formandri@gmail.com
 • Vi er desværre lidt presset på tiden og skal derfor modtage din indstilling senest onsdag den 10. februar.

Idrætsinitiativprisen
I samarbejde med Rudersdal Avis, ønsker Rudersdal Idrætsråd at uddele en årlig idrætsinitiativpris på kr. 5.000,-Prisen uddeles til en forening eller en person, som har taget et særligt idrætsinitiativ, som enten har hjulpet foreningen eller har hjulpet idrætslivet i Rudersdal kommune. Prisen kan uddeles til en forening, men kan også uddeles til en enkeltperson. Der behøver ikke at være sammenhæng mellem idrætspræstationen og initiativet – det er således en pris som understøtter enhver udviklende aktivitet i idrætsforeningerne. Initiativet må gerne tjene til inspiration for andre idrætsforeninger.

 • Som eksempler på idrætsinitiativer kan nævnes:
 • Foreninger, udøvere, trænere eller forældregrupper, som har gjort noget særligt for at
 • …..skaffe flere egne instruktører/trænere, dommere …..få flere udøvere eller mindske frafaldet indenfor idrætten …..forbedre sociale fællesskaber indenfor idrætten …..øge opmærksomheden på idrætten …..få flere tilskuere til idrætten …..fremkommet med gode ideer på det organisatoriske område

Sidste frist for fremsendelse af forslag er onsdag den 10. februar 2019 til Rudersdal Idrætsråd’s formand, Lars Engelberth, Lindebakken 22 – 3460 Birkerød eller formandri@gmail.com med motivation for forslaget.

Videoproduktion på smartphone – hjælp til foreningens synlighed

Kære forening
Der er stadig frie pladser på dette kursus: Videoproduktion på smartphone
Tid: Torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.30 – 21.00.
Sted: Birkerød Idrætscenter, Glassalen, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.

Indhold: Intet fortæller historier som video, og uanset hvilken digital platform foreningen kommunikerer på, så giver video langt mere opmærksomhed.

Om kurset
Her er muligheden for at blive introduceret til at lære at optage og redigere film direkte på din smartphone.

Du bliver inspireret til at finde nye måder at bruge video på i det daglige arbejde, samt får viden om de faktorer, der kan bidrage til et mere professionelt resultat.

På kurset kommer vi omkring:
• Forberedelse
• Optagelse
• Redigering
• Onlinepublicering

Optagelse og redigering på dagen foretages på jeres egen smartphone og enten med iMovie (iPhone) eller PowerProducer (Android), da de er nogle af de bedste apps på markedet i øjeblikket.
Fremgangsmåderne kan sagtens benyttes på andre smartphones og andre apps, og I får anbefalinger med på vejen om alternativer.Der laves øvelser på dagen, hvor I skal optage og redigere en lille video. I øvelserne kan I blive udfordret, så hav det gode humør med, for I bliver bedre.
Vi kommer også til at kigge på videoredigering på computeren. Principperne er de samme som på smartphone, men der er nogle fordele ved at arbejde på en større skærm.

Forudsætninger for deltagelse
Erfaring med videoproduktion er IKKE et krav.
I skal medbringe jeres egen smartphone og computer.
Har I mikrofon, stativ eller andet udstyr til jeres smartphone, må I meget gerne tage det med også.
Introduktionsvideo til kurset

Tilmelding via dette link.

Rudersdal Idrætsråds årlige repræsentantskabsmøde

Rådets årlige repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag den 26. marts 2019 – kl. 19:00

Denne gang afholdes mødet i Birkerød Idrætscenter – Glassalen – Birkerød Kongevej

I forbindelse med mødet overrækkes prisen til årets idrætsleder i Rudersdal kommune samt prisen for årets Idrætsinitiativpris.Endvidere overrækkes der donationer fra Søndervalgshallens Fond ved mødet.

Ansøgninger til Søndervangshallens Fond

Søndervangshallens fond ophørte med at drive Søndervangshallen den 30. juni 2009. Siden er fondens vedtægter blevet ændret, således at fondens eneste opgave er at uddele afkastet fra formuen til idrætsformål.

Fonden har som formål at:

 1. Fremme og støtte idrætslivet for ungdommen i Rudersdal kommune.
 2. Fortrinsvis at støtte breddeidrætten.
 3. Fortrinsvis at støtte projekter der har relation til foreninger, der er eller har været brugere af Søndervangshallen.

Fonden vil opfordre foreninger eller enkeltpersoner til at indsende ansøgninger, som falder indenfor formålet.

Ansøgningen skal indehold:

 1. En beskrivelse af formålet og indholdet.
 2. Deltagere/målgruppe.
 3. Specificeret budget for projektet.
 4. Foreningens relation til Søndervangshallen.
 5. Navn og underskrift af den ansvarlige leder.
 6. Påtegning af ansøgning fra den forening ansøgningen har relation til.
 7. Oplysning om medlemskab af Rudersdal Idrætsråd

Der udloddes et antal portioner på mellem 6.000 kr. og 10.000 kr.

Vedlagt ansøgningsskema skal anvendes og sendes til ovenstående adresse senest den 10. februar 2019 – Brug meget gerne mail som sendes til: formandri@gmail.com

Ansøgningsskema til Søndervangshallens Fond

Ansøgers navn

Adresse

Telefon

E-mail

Beskrivelse af projektet

(herunder formål, indhold,

tid og sted).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe /

deltagere

 

Specificeret

budget

 

 

 

 

 

 

 
Foreningens

relation til

Søndervangshallen

 

Medlem af Rudersdal idrætsråd

 

 

Færdigheder

Indsendt den

februar 14, 2019