NATURligvis

Kunne I tænke jer at øge kendskabet til jeres forening, og samtidig gøre en forskel for nytilkomne borgere i kommunen? Projekt NATURligvis ønsker at give flygtninge og familiesammenførte muligheden for at afprøve og få kendskab til, foreninger der benytter naturen til aktiviteter. Projektet starter til april, og det kan dreje sig om en aktivitet på en af mødegangene, som er tirsdag og torsdage fra kl.9.30 til 12.30 eller på en af familiesøndagene.

PROJEKT NATURligvis
Projektets mål er at styrke deltagernes naturforståelse og fortrolighed med at færdes i naturen, blandt andet ved at skabe viden og kontakt til foreninger der benytter naturen. I kan læse mere om projektet på www.rudersdal.dk/naturligvis

FORENINGER
Som en del af projektet, vil vi gerne styrke deltagernes kendskab til det lokale foreningsliv der bruger naturen til idrætsaktiviteter. Som forening kan I bidrage til en aktivitet på en af mødedagene, hvor jeres aktivitet kan afprøves af deltagerne. Derved skabes kendskab og kontakt til jeres forening for deltageren og deltagerens familie. Et bidrag til projektet kan også være lån af faciliteter, eksempelvis toiletter som er placeret tæt på naturen.

TID OG STED
Tilbuddet starter i april og løber over 12 uger frem til slutningen af juni måned tirsdag og torsdage i 3 timer fra kl.9.30 til 12.30, som er inklusiv transport til og fra stedet. En gang om måneden vil der være en familiesøndag, hvor deltagerne har mulighed for at tage deres familie med i naturen.

Forløbet foregår på naturskønne områder forskellige steder i kommunen. Stedet vil blive tilpasset de aktiviteter, der skal være en del af forløbet.

KONTAKT
Har I spørgsmål eller er interesseret i at bidrage til projektet kan I kontakte

Caroline Konring

sundhedsfremme@rudersdal.dk

tlf: 72 68 50 47

 

Færdigheder

Indsendt den

februar 14, 2019