Fra bredde til elite

Vi samler idrætten i Rudersdal

Fra børn til ældre

Vi samler idrætten i Rudersdal

Rudersdal Idrætsråd

Aktuelt

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd afholdt den 10. oktober 2023.

Gratis deltagelse i Idrætskurser til alle idrætsledere, trænere, holdledere m.fl. dels gennem Rudersdal kommune, dels gennem Idrætsrådet Region Hovedstaden. Der er i oktober 2023 lagt efterårets kurser op.

   Seneste video

   Hvad er Rudersdal Idrætsråd?

   Formålet er gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Kommunen:

   • at varetage idrætsforeningernes interesser indenfor Rudersdal Kommune,
   • at fremme idrætslivet i kommunen
   • at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene, herunder langtidsplanlægning af fysiske rammer
   • at virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne
   • at varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen, andre offentligemyndigheder og samarbejdspartnere herunder at vælge repræsentanter tilkommunale udvalg, nævn, råd og bestyrelser mv. hvori idrætsforhold behandles
   • at virke som hørings -og rådgivningsorgan
   • at medvirke til udarbejdelse af idrætspolitik på konkrete områder og
   • at varetage idrætsforeningerne interesser på regionalt plan
   Seneste video

   Hvad er Rudersdal Idrætsråd?

   Formålet er gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Kommunen:

   • at varetage idrætsforeningernes interesser indenfor Rudersdal Kommune,
   • at fremme idrætslivet i kommunen
   • at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene, herunder langtidsplanlægning af fysiske rammer
   • at virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne
   • at varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen, andre offentligemyndigheder og samarbejdspartnere herunder at vælge repræsentanter tilkommunale udvalg, nævn, råd og bestyrelser mv. hvori idrætsforhold behandles
   • at virke som hørings -og rådgivningsorgan
   • at medvirke til udarbejdelse af idrætspolitik på konkrete områder og
   • at varetage idrætsforeningerne interesser på regionalt plan