Indmeldelse

Betingelser

§ 3 Medlemmer.
Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Rudersdal Kommune kan optages.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for idrætsrådet og skal være bilagt:

  • En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
  • Oplysning om det samlede medlemstal, herunder antal aktive medlemmer under 25 år samt evnt. passive medlemmer.
  • Et eksemplar af foreningens vedtægter.

Idrætsrådets bestyrelse afgør om optagelse kan finde sted.Bestyrelsens afgørelse kan ankes til repræsentantskabet.
Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medelmsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold.
Læs mere her om: » 
Rudersdal Idrætsråd/vedtægter

Kontingent

Årlig kontingent i henhold til antal medlemmer i foreningen:
Indtil 100 medlemmer kr. 400,-
Over 100 medlemmer kr. 600,-

5 + 10 =