Tilskud

Søndervangshallens Fond – I kan søge om tilskud

Tilskud

Søndervangshallens Fond ophørte med at drive Søndervangshallen den 30. juni 2009. Siden er fondens vedtægter blevet ændret, så fondens eneste opgave er at uddele afkastet fra formuen til idrætsformål.

Fonden har som formål at:
1. Fremme og støtte idrætslivet for ungdommen i Rudersdal kommune. 2. Fortrinsvis at støtte breddeidrætten. 3. Fortrinsvis at støtte projekter der har relation til foreninger, der er eller har været brugere af Søndervangshallen.

Fonden vil opfordre foreninger eller enkeltpersoner til at indsende ansøgninger, som falder indenfor formålet.

Ansøgningen skal indeholde
1. En beskrivelse af formålet og indholdet. 2. Deltagere/målgruppe. 3. Specificeret budget for projektet. 4. Foreningens relation til Søndervangshallen. 5. Navn og underskrift af den ansvarlige leder. 6. Påtegning af ansøgning fra den forening ansøgningen har relation til. 7. Oplysning om medlemskab af Rudersdal Idrætsråd

Der udloddes et antal portioner på mellem 6.000 kr. og 10.000 kr.  Sidste frist for ansøgning er 10. februar 2020.

KONSULENTER


Bo Eriksen

+45 72 68 56 17
boe@rudersdal.dk

Fritids- og foreningskonsulent. Rådgivning og sagsbehandling i emner  herunder inden for fritids- og foreningslivet: Frivilligt socialt arbejde, Start- og udviklingspuljen, Elitestøtteordningen, Rudersdal Lederakademi m.m.

 

Sven-Erik Lauridsen
+45 46 11 56 22 / +45 72 68 56 22
sel@rudersdal.dk

Idræts- og motionskonsulent. Rådgivning og sagsbehandling i emner inden for fritids-, idræts- og foreningslivet herunder diverse sundhedsfremmende projekter, Foreningsplatformen m.m.

 

Anette Schjødt Thorsen
+45 46 11 56 20 / 46 11 44 17 / 72 68 44 17
anst@rudersdal.dk

Skolefritidskonsulent. Rådgiver og projektudvikler med fokus på at skabe et godt samarbejde mellem Skolefritidsklubberne (SFK) og forenings-, kultur- og fritidslivet.

TILSKUD


Til din opslagstavle:
 download folder: » Kultur-pjecen

Tove Melson 
+45 46 11 56 12
tm@rudersdal.dk

Sekretær for kulturchefen. Overordnet dagligt ansvar for folkeoplysningsområdets virksomhed (ikke lokaleudlån), rådgivning om og tilskud til foreninger og aftenskoler, Foreningsregisteret, Folkeoplysningsudvalget, lederprisfester m.m.

 

Jane Estrup Udsen
+45 46 11 56 21
jaes@rudersdal.dk

Tilskudsbehandling og rådgivning om tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, Foreningsregisteret m.m.