Forretningsorden

Forretningsorden

for Rudersdal idrætsråds bestyrelse

 

 1. Der afholdes 9 bestyrelsesmøder, som regel den sidste torsdag i måneden
 2. Der afholdes repræsentantskabsmøde i marts
 3. Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødedag
 4. Referat sendes ud senest en uge efter mødet
 5. Når referatet er godkendt lægges det ud på hjemmesiden
 6. Møderne starter sædvanligvis kl. 19.00. Hvis gæster deltager eller mødet afholdes i en af medlemsklubberne kan mødet starte kl. 18.00 (evt. med spisning)
 7. Kendte emner under meddelelser kan påføres dagsorden inden udsendelse. Sendes til formanden senset 8 dage før mødet.
 8. Bestyrelsens årsberetning skal behandles på det sidste møde før repræsentantskabsmødet
 9. Årsregnskabet og budgetet for det kommende år, skal behandles på januarmødet
 10. Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald over en længere periode, kan suppleanten indkaldes.

Hvor har Rudersdal Idrætsråd

Indflydelse?

Rudersdal Idrætsråd er:

 • repræsenteret i Rudersdal Elite – som er samarbejdet mellem Team Rudersdal og Rudersdal kommune om uddeling af støtte til elitesport.
 • hørringspartner ift. kommunens tiltag på Idrætsområdet, f.eks. bookingsystemer og renovering af idrætsanlæg.
 • medlem af Team Rudersdal, der i samarbejde med kommunen uddeler støtte til elitesport.
 • aktiv inden for Idrætsråd Region Hovedstaden.