Idrætsinitiativprisen og Årets idrætsleder – ny frist for indstilling 27. februar

Er din idrætsleder Rudersdals bedste?

  • Rudersdal Idrætsråd udpeger en idrætsleder til prisen som årets idrætsleder 2018.
  • Vi kender selvsagt slet ikke alle de frivillige ledere i foreningerne i Rudersdal kommune, og derfor har vi behov for din hjælp.
  • Synes du, at I har en leder i jeres forening, som fortjener anerkendelse for en stor frivillig indsats, så send en begrundelse og dermed en indstilling til Rudersdal Idrætsråd v/formand Lars Engelberth, Lindebakken 22 – 3460 Birkerød – eller gerne en mail på formandri@gmail.com
  • Fristen er ændret til onsdag den 27. februar.2019

Idrætsinitiativprisen
I samarbejde med Rudersdal Avis, ønsker Rudersdal Idrætsråd at uddele en årlig idrætsinitiativpris på kr. 5.000,-Prisen uddeles til en forening eller en person, som har taget et særligt idrætsinitiativ, som enten har hjulpet foreningen eller har hjulpet idrætslivet i Rudersdal kommune. Prisen kan uddeles til en forening, men kan også uddeles til en enkeltperson. Der behøver ikke at være sammenhæng mellem idrætspræstationen og initiativet – det er således en pris som understøtter enhver udviklende aktivitet i idrætsforeningerne. Initiativet må gerne tjene til inspiration for andre idrætsforeninger.

  • Som eksempler på idrætsinitiativer kan nævnes:
  • Foreninger, udøvere, trænere eller forældregrupper, som har gjort noget særligt for at
  • …..skaffe flere egne instruktører/trænere, dommere …..få flere udøvere eller mindske frafaldet indenfor idrætten …..forbedre sociale fællesskaber indenfor idrætten …..øge opmærksomheden på idrætten …..få flere tilskuere til idrætten …..fremkommet med gode ideer på det organisatoriske område

Sidste frist for fremsendelse af forslag er onsdag den 27. februar 2019 til Rudersdal Idrætsråd’s formand, Lars Engelberth, Lindebakken 22 – 3460 Birkerød eller formandri@gmail.com med motivation for forslaget.

Færdigheder

Indsendt den

februar 20, 2019