Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Rudersdal Idrætsråd 26. marts 2019

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00

Glassalen i Birkerød Idræts Center, Bistrupvej

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Overrækkelse af Idrætsinitiativprisen 2018 – samt Årets Idrætsleder 2018

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

4. Godkendelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6.  Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 3 uger forud for repræsentantskabsmødet på formandri@gmail.com

Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

p.b.v
Lars Engelberth

Formand

 

Udsendt i nyhedsbrevet den 25. februar og lagt på websiden samme dato.

 

 

 

 

Færdigheder

Indsendt den

februar 25, 2019