Årets idrætsleder 2020-2021

Lars Bødcher Petersen modtog Rudersdal Idrætsråd pris. Du kan læse indstillingen her:

“Vi er så heldige i Holte Roklub at have den helt rigtige kandidat til denne pris netop i Coronaåret 2020:

Vores Kajakchef Lars Bøcher Pedersen er nærmest født og opvokset i Holte Roklub og har varetaget en række formelle og uformelle poster indenfor og udenfor bestyrelsen i mere end en menneskealder – Lars er ganske enkelt bærer af klubbens ånd samt alles ven og forbillede. Det er lidt svært at spare på superlativerne, da Lars ganske uimponeret med en enorm energi har været foregangsmand på en række områder – såvel ved instruktion af medlemmer og nye instruktører som i den daglige drift af klubben.

Ved mange udviklingsopgaver / nye initiativer over årene har Lars haft en afgørende finger med i spillet: Renoveringsopgaver af husets funktion, praktiske opgaver med belysning og installationer gennemført med et utroligt overblik, husets sikkerhed med overvågning og alarmer er vi Lars megen stor tak skyldig – Lars er så ubetinget Holte Roklubs sikkerhedschef par excellence!  Planer for udførelsen af en række opgaver ved indretningen af træningsfaciliteterne på helt nyindrettet førstesal var Lars meget centralt placeret i året 2017, hvor klubbens egen indsats kunne reducere omkostningerne til et minimum.

I coronaåret 2020 var Lars hele tiden et hestehoved foran, når vi skulle sikre klubbens drift med skiftende foranstaltninger: Skiltninger om forholdsregler og klubhusets anvendelse, sprit til personligt brug samt industrisprit til rengøring af materiel med endeløse baner af bredt blåt papir.

Uanset: Lars fik organiseret coronasikker instruktion af nye kajakroere i mindre grupperinger, som førte til gennemførelse af kajakskolen 2020 for en stor flok nye medlemmer. Strukturen her og på roskolerne i øvrigt har ført til medlemsøgning det forgangne år!

Naturligvis: Lars er også initiativtager til at vi holder en fest for medlemmerne midt i august måned ”lige om lidt”, hvor vi kan være sammen i stor flok igen.

OG: Lars er altid uimponeret uden behov for at fremhæve sin egen person i alt han gør for klubben.”

Formanden for Rudersdal Idrætsråd Lars Engelberth og den øvrige bestyrelse er helt enige i indstillingen og ønsker Lars Bøcher Pedersen tillykke med titlen som årets idrætsleder i Rudersdal. Årets idrætsleder modtog blomster og glaskunst fra Vedbæk kunstneren Anne Wedell-Wedellsborg

Færdigheder

Indsendt den

september 28, 2021