Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i Rudersdal Idrætsråd

Torsdag den 9. september 2021 kl. 19:00
Glassalen i Birkerød Idræts Center, Bistrupvej
Forbehold for forsamlingsforbud tages i henhold til regler pga covid-19 – hold eventuelt øje med
foreningens website – hvor ændringer vil blive offentliggjort

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år.
3. Godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Overrækkelse af Årets Idrætsleder 2020
5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre
bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
På valg i år er: Uffe Kemnitz – FC Rudersdal, Kirsten Andersen – Sigma Swim og Ellis Sommer OK Øst
Alle er villige til genvalg
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
På valg er Jan Hansen – Aktive Birkerød Seniorer og Peter Kelsall – Rytterne, som begge ønsker at stoppe
8. Overrækkelse af årets idræts initiativpris 2020
9. Valg af revisor og to revisorsuppleanter.
10 Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest
3 uger forud for repræsentantskabsmødet på formandri@gmail.com Indkomne forslag udsendes til
medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.
p.b.v
Lars Engelberth
Formand
Rudersdal Idrætsråd

 

Formand: Lars Engelberth – Lindebakken 22 – 3460 Birkerød
Mobil: 40 32 61 41 email: formandri@gmail.com
www.rudersdal-idr.dk – CVR 36259329 – Danske Bank Reg. Nr. 1551 konto 1

 

 

Færdigheder

Indsendt den

september 8, 2021