Hvem skal være årets Idrætsleder eller modtage Idrætsinitiativprisen? (foto fra sidste år)

Er din idrætsleder Rudersdals bedste?

Rudersdal Idrætsråd udpeger en idrætsleder til prisen som årets idrætsleder 2020. Vi kender selvsagt slet ikke alle de frivillige ledere i foreningerne i Rudersdal kommune, og derfor har vi behov for din hjælp. I en corona-tid – hvor det har været meget vanskeligt for de fleste at dyrke idræt i foreningsregi i Rudersdal, har I måske en leder som har fundet en særlig måde, at holde sammen på jer alle. Eller måske har jeres leder fundet alternative måder at træne på – eller være sammen på.

Lederrollen er bredt defineret – det behøver ikke at være formanden – eller en fra bestyrelsen, men vedkommende skal naturligvis have en lederrolle i jeres forening.

Synes du, at I har en leder i jeres forening, som fortjener anerkendelse for en stor frivillig indsats, så send en begrundelse og dermed en indstilling til Rudersdal Idrætsråd v/formand Lars Engelberth, Lindebakken 22 – 3460 Birkerød – eller gerne en mail på formandri@gmail.com

Vi er desværre lidt presset på tiden og skal derfor modtage din indstilling senest mandag den 1. marts 2021.

Idrætsinitiativprisen

I samarbejde med Rudersdal Avis, ønsker Rudersdal Idrætsråd at uddele en årlig idrætsinitiativpris på kr. 5.000, –
Prisen uddeles til en forening eller en person, som har taget et særligt idrætsinitiativ, som enten har hjulpet foreningen eller har hjulpet idrætslivet i Rudersdal kommune. Prisen kan uddeles til en forening, men kan også uddeles til en enkeltperson. Der behøver ikke at være sammenhæng mellem idrætspræstationen og initiativet – det er således en pris som understøtter enhver udviklende aktivitet i idrætsforeningerne. Initiativet må gerne tjene til inspiration for andre idrætsforeninger.

Som eksempler på idrætsinitiativer kan nævnes:
Foreninger, udøvere, trænere eller forældregrupper, som har gjort noget særligt for at

  • skaffe flere egne instruktører/trænere, dommere – få flere udøvere eller mindske frafaldet indenfor idrætten – forbedre sociale fællesskaber indenfor idrætten – øge opmærksomheden på idrætten – få flere tilskuere til idrætten – fremkommet med gode ideer på det organisatoriske område eller gjort noget ærligt i forbindelse med covid-19 og nedlukning

Sidste frist for fremsendelse af forslag er mandag den 1. marts til Idrætsrådets formand, Lars Engelberth, Lindebakken 22 – 3460 Birkerød eller formandri@gmail.com med motivation for forslaget.

 

 

Færdigheder

Indsendt den

februar 5, 2021